El Senat aprova incloure l’erradicació de la LGTBIfobia en la Llei contra la violència, racisme, xenofòbia i intolerància en l’esport

El Senat ha aprovat aquest dimarts la presa en consideració d’una proposició de llei que modifica la vigent des de 2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport amb l’objectiu de “erradicar l’homofòbia, la biofobia i la transfòbia” a iniciativa del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana – Euskal Herria Bildu.

La modificació va ser aprovada per 161 vots a favor, cap en contra i 100 abstencions, un resultat que serveix per a modificar la llei 19/2007 d’11 de juliol.

Amb aquesta modificació

“s’entén per homofòbia, biofobia i transfòbia i discriminació de les persones LGTBI de manera directa i indirecta tota distinció, exclusió, restricció o preferència basada en motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere que tinga per objecte o resultat anular o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici, en condicions d’igualtat dels drets humans i llibertats fonamentals”

Text aprovat en la modificació de la llei 19/2007 d’11 de juliol

.

A més, inclou la prohibició de:

“exhibició i elaboració de pancartes banderes o altres senyals que inciten a la violència contra persones per raó del seu origen racial o ètnic, la seua religió o conviccions la seua discapacitat, edat sexe, l’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere”

Text aprovat en la modificació de la llei 19/2007 d’11 de juliol

I incorpora un esment específic a les persones que:

“atempten contra la seua dignitat o la seua integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, denigrant, humiliant ofensiu o molest en les esferes política, econòmica, social, cultural o en qualsevol altra de la vida pública”

Text aprovat en la modificació de la llei 19/2007 d’11 de juliol

Altra de les novetats és la implicació de la Comissió Antiviolencia per a actuar “directament en la lluita contra la discriminació de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals amb la prevenció de conductes, accions concretes i la supervisió de bones pràctiques de sensibilització de clubs, agrupacions i federacions”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *