Inscripció/Renovació de persones sòcies

Vols participar en aquest projecte esportiu activista?

La teua participació en el club és vital per portar a la societat el nostre de desenvolupament personal a través de la pràctica de l’esport no discriminatori i la promoció de la diversitat, fent esment especial al feminisme la identitat de gènere i les orientacions afectiu-sexuals.

Dracs es un club deportivo en Valencia para la inclusión y visibilidad de personas LGTBI.

Nuestro objetivo es conseguir que los espacios deportivos valencianos estén libres de cualquier tipo de discriminación. Creemos en una sociedad respetuosa e inclusiva con todas las personas, y para conseguirla utilizamos el deporte como un medio de visibilidad de las personas LGTBI

Fer part de DRACS València és molt més que pertànyer a un club esportiu, és fer part d’un grup de persones que vol fer del món esportiu un lloc igualitari, lliure de masclisme i LGTBIfobia, on la teua orientació, la teua identitat de gènere, la teua expressió de gènere i altres diversitats siguen visibles, dotant d’espais per a gaudir de l’esport en igualtat de condicions.

Procediment d’alta

La inscripció en el Club Esportiu LGTBI+ DRACS València requereix l’acceptació dels Estatuts i el pagament de les quotes corresponents. També implica que et compromets a la formació de caràcter institucional establida pel Club per a la lluita contra el masclisme, la LGTBIfòbia i la discriminació en l’esport.

En resum, els requisits d’accés i permanència del C.E. LGTBI+ DRACS València són:

  • Voler participar en el projecte de manera activa
  • Ser part de l’ambient integrador i afavorir la inclusió de les noves incorporacions i la resolució de conflictes
  • Respectar a totes les persones i ajudar-les en l’àmbit esportiu i el seu desenvolupament personal
  • Formar-se i informar-se dins del Club, especialment en l’erradicació del masclisme, la LGTBIfobia i la serofobia.
  • Comprendre i complir amb els estatuts, els reglaments interns i les normes que acorden l’Assemblea de persones sòcies i la Junta Directiva en l’exercici de les facultats que té reconegudes
  • No pressuposar l’orientació afectiusexual de ninguna persona ni la seua identitat de gènere.
  • Ajudar en l’organització i consecució de les activitats del Club
  • Abonar les quotes d’alta i permanència corresponents
Activitats amb entrenaments regulars: